CZŁONKOWIE

MARCIN OSTROWSKI – Prezes Zarządu Oddziału Kraków 
 

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w konsultingu, audycie, rachunkowości i organizacji zarządzania w Spółkach handlowych i produkcyjnych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, laureat prestiżowych programów edukacyjnych.

W latach 1997-2002 pracował w RUCH S.A. jako ekonomista oraz w spółce developerskiej w tym czasie nabył szereg kompetencji z obszaru dystrybucji i rynku inwestycyjnego w branży nieruchomości. W latach 2002-2010 pracował jako dyrektor finansowy w spółce zależnej Grupy Kapitałowej HOOP S.A . W tym czasie wdrożył nowoczesny system klasy ERP, wprowadził MSSF oraz szereg działań proefektywnościowych. W latach 2010-2012 jako dyrektor operacyjny i finansowy oraz audytor wewnętrzny w Spółce Giełdowej Miraculum S.A. bierze udział w restrukturyzacji finansowej i majątkowej oraz w procesie zawierania i realizacji układu konwersyjnego z wierzycielami. Współtworzy strategię rozwoju, plany rozwojowe. Realizuje szereg rozwiązań systemowych wspomagających rozwój Spółki, przeprowadza fuzję  oraz organizuje nowe kanały sprzedaży w grupie kapitałowej.

Od  2013 prowadzi działalność konsultingową w ramach działalności własnej  i  Towarzystwa Konsultantów Polskich. Bierze udział w realizacji szeregu projektów rozwojowych oraz M&A w Polsce.

Posiada kompetencje w zakresie wyceny spółek, projektów rozwojowych, planów naprawczych i restrukturyzacyjnych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

W 2015 roku reaktywuje, wraz z pozostałymi członkami Zarządu i członkami -współzałożycielami , działalność Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddział w Krakowie w trosce o zachowanie dokonań tego Stowarzyszenia oraz o przywrócenie mu należnego prestiżu.

POZOSTALI CZŁONKOWIE (współzałożyciele):

Paweł Gilarski – wysokiej klasy menedżer i ekspert w zakresie finansów, zarządzania i organizacji , absolwent MBA.

Urszula Pierzchała – ekspert w zakresie marketingu i branży kosmetycznej.

Joanna Miodyńska – radca prawny – ekspert w zakresie restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw.

Jerzy Kosek – rzeczoznawca i ekspert w zakresie wyceny znaków towarowych.

Obecnie Członkami krakowskiego Oddziału Towarzystwa jest ponad 20stu ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, biznesu, prawa, organizacji procesów, IT oraz innych dziedzin.