• biuro@tkp-krakow.pl
  • 12 6369198

Zarząd Stowarzyszenia TKP Oddział w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia TKP Oddział w Krakowie reprezentują następujące osoby:

Prezes ZarząduCzłonkowie zarząduCzłonkowie organu nadzoru
Marcin Ostrowski – prezesPaweł Gilarski – wiceprezes
Marek Dereń – członek zarządu
Jan Kieć
Jerzy Kosek
Edward Strzeszyński
Czesław Sosnowski

MARCIN OSTROWSKI – Prezes Zarządu Oddziału Kraków , Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Konsultantów Polskich.
 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu, audycie, rachunkowości i organizacji zarządzania.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, laureat prestiżowych programów edukacyjnych.

W latach 1997-2002 pracował w RUCH S.A. jako ekonomista oraz w spółce developerskiej. W tym czasie nabył szereg kompetencji z obszaru dystrybucji i rynku inwestycyjnego w branży nieruchomości. W latach 2002-2010 pracował jako dyrektor finansowy w spółce Grupy Kapitałowej HOOP S.A . W tym czasie wdrożył nowoczesny system klasy ERP, wprowadził MSSF oraz szereg działań proefektywnościowych. W latach 2010-2012 jako dyrektor operacyjny oraz audytor wewnętrzny w Spółce Giełdowej Miraculum S.A. bierze udział w restrukturyzacji finansowej i majątkowej oraz w procesie zawierania i realizacji układu konwersyjnego z wierzycielami. Współtworzy strategię rozwoju, plany rozwojowe. Przeprowadza fuzję  oraz organizuje nowe kanały sprzedaży w grupie kapitałowej.

Od  2013 prowadzi działalność konsultingową w ramach działalności własnej  i  Towarzystwa Konsultantów Polskich. Bierze udział w realizacji szeregu projektów rozwojowych oraz M&A w Polsce.

Posiada kompetencje w zakresie wyceny spółek, projektów rozwojowych, planów naprawczych i restrukturyzacyjnych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Jest biegłym sądowym w zakresie wyceny przedsiębiorstw i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W 2015 roku reaktywował, wraz z pozostałymi członkami -współzałożycielami , działalność Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddział w Krakowie w trosce o zachowanie dokonań i prestiżu tego Stowarzyszenia.

PAWEŁ GILARSKI – Wiceprezes Zarządu, Członek Głównego Zarządu Towarzystawa Konsultantów Polskich.

Wysokiej klasy menedżer i konsultant w zakresie finansów, zarządzania i restrukturyzacji. Absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej oraz MBA (program WEMBA SGH w Warszawie). Karierę zawodową rozpoczynał w Citibanku bankowości korporacyjnej jako analityk kredytowy. Następnie awansował na stanowisko Dyrektora Sprzedaży.  Po przejściu do Banku Millennium pełnił w latach 2004 – 2009 stanowisko Dyrektora Makroregionu.  Od roku 2009 pracował jako Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w Miraculum SA , a następnie w tej samej roli w branży deweloperskiej – GD@K Group. Od 2017 roku koncentruje się na działalności konsultingowej i szkoleniowej , jako trener biznesu. Przeprowadził szereg projektów w zakresie restrukturyzacji, strategii i rozwoju, jako doradca i interim menedżer.

MAREK DEREŃ – Członek Zarządu.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na specjalności Informatyka w systemie zarządzania produkcją. Nastepnie uczestniczył w Seminarium Doktorskim Akademii Wyższej Szkoły Biznesu gdzie napisał swoją rozprawę doktorską pt. „Analiza metodyk zarządzania projektami w przedsięwzięciach informatycznych”. Autor kilku artykułów i komunikatów naukowych wydanych w wydawnictwach pokonferencyjnych. Uczestnik konferencji naukowych z zakresu szeroko pojętego zarządzania projektami informatycznymi. Posiada certyfikaty Prince2 Foundation Prince2 Practitioner, oraz szereg certyfikatów potwierdzających znajomość i wiedzę z zakresu systemów klasy ERP oraz urządzeń UTM. Posługuje się dwoma językami obcymi: angielski oraz rosyjki.

Właściciel Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER – autoryzowanego partnera Comarch, a także Prezes Zarządu MRP-KODER Sp. z o.o.  Zarządza również innymi firmami z branży IT, których jest udziałowcem/ współwłaścicielem. Pracuje także jako trener, prowadząc zarówno szkolenia techniczne jak też i biznesowe. Członek kilku stowarzyszeń naukowych, wśród których można wyróżnić: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Konsultantów Polskich, International Project Management Association (IPMA). Bierze udział w pracach Komisji ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

W swojej pracy zarządza dużymi projektami wdrożeniowymi, zazwyczaj współpracując z interdyscyplinarnymi zespołami rozproszonymi geograficznie. Specjalizuje się w szeroko pojętym konsultingu IT, doradzając przedsiębiorstwom i instytucjom w zakresie optymalizacji kosztów oraz efektywności wykorzystania rozwiązań z sektora ICT.

Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania infrastrukturą i usługami IT, doświadczenie w budowie i optymalizacji procesów operacyjnych a także doskonałe przygotowanie techniczne z zakresu IT oraz nowoczesnych technologii. Posiadając odpowiednie wykształcenie biznesowe, pracuje również przy realizowanych projektach informatycznych jako konsultant/wdrożeniowiec modułów księgowych, kadrowo – płacowych oraz Business Intelligence.