• biuro@tkp-krakow.pl
  • 12 6369198

Strona główna

Towarzystwo Konsultantów Polskich® jest organizacją skupiającą konsultantów z wielu dziedzin, rozwijającą współpracę ze środowiskami naukowo-technicznymi różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych kwalifikacjach praktycznych.

Aktywność statutowa TKP promuje rozwój myśli ekonomicznej, technologicznej, prawnej, naukowej oraz innowacji. Skupia się na organizacji badań, studiów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawaniu materiałów szkoleniowych i naukowo-technicznych. TKP jest platformą integracji zawodowej, w wymiarze ogólnokrajowym oraz europejskim.

Aktywność w obszarze działalności komercyjnej Towarzystwa wyraża się odpłatnym prowadzeniem projektów i doradztwa, wykonywaniem wycen i ekspertyz oraz innych opracowań, a także prowadzeniem szkoleń.

Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów oraz pracowników nauki.