Towarzystwo Konsultantów Polskich® jest organizacją skupiającą konsultantów z wielu dziedzin, ukierunkowaną na współpracę ze środowiskami naukowo-technicznymi różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych kwalifikacjach praktycznych.

Aktywność statutowa TKP promuje rozwój myśli ekonomicznej, technologicznej, prawnej, naukowej oraz innowacji. Skupia się na organizacji badań, studiów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawaniu materiałów szkoleniowych i naukowo-technicznych. TKP jest platformą integracji zawodowej, w wymiarze ogólnokrajowym oraz europejskim.

Aktywność w obszarze działalności biznesowej Towarzystwa wyraża się odpłatnym prowadzeniem projektów, udzielaniem konsultacji, wykonywaniem wycen, ekspertyz, orzeczeń technicznych oraz innych opracowań projektowych i walidacyjnych.

Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów oraz pracowników nauki, a jednocześnie przydatne na drodze rozwoju społeczności Małopolski całego kraju.