Zarząd Stowarzyszenia TKP Oddział w Krakowie reprezentują następujące osoby:

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członkowie organu nadzoru

Marcin Ostrowski

Marek Dereń

Jan Kieć

Jerzy Kosek

Edward Strzeszyński

Czesław Sosnowski