CZŁONKOSTWO

Członkami Towarzystwa (Konsultantami) są konsultanci i eksperci indywidualni, pracownicy naukowi akademickich uczelni, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw o profilu technicznym lub ekonomicznym. . Aktualny ogólnokrajowy (wspólny dla wszystkich oddziałów) Statut Towarzystwa zarejestrowany jest Warszawskim Sądzie Rejestrowym.