DZIAŁALNOŚĆ

Opracowania obejmujące:

 • Restrukturyzację: majątkową, organizacyjną, dywersyfikację biznesową;
 • Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Due dilligence;
 • Opinie w zakresie prawa gospodarczego;
 • Wyceny spółek i przedsiębiorstw: zakładów produkcyjnych i usługowych;
  • nieruchomości, wyposażenia - ruchomości, wartości i aktyw niematerialnych;
 • Zarządzanie majątkiem i nieruchomościami.

Doradztwo i ekspertyzy:

 • techniczne
 • budowlane
 • ekonomiczne
 • projektowanie
 • organizacja i zarządzanie
 • podatkowe

Wsparcie prawne w zakresie prawa gospodarczego

Działalność z zakresu IT

Doradztwo i szkolenia w zarządzaniu:

 • jakością wg ISO 9000
 • środowiskiem wg ISO 14000
 • bezpieczeństwem pracy wg PN-N-18001

Projekty i szkolenia:

 • rozwój produkcji i usług,
 • IT - zakres kompleksowy,
 • studia, analizy i założenia inwestycyjne,
 • szkolenia z zakresu stretegii biznesowych, funduszy unijnych.
 •  

Dokumentację techniczną z dostawami w zakresie:

 • budownictwa przemysłowego i ogólnego
 • inżynierii sanitarnej
 • hutnictwa
 • odlewnictwa
 • inżynierii materiałowej
 • wyrobów metalowych