DZIAŁALNOŚĆ

W ramach TKP Oddział Kraków wykonujemy zlecenia i opracowania obejmujące:

 • Restrukturyzację: majątkową, organizacyjną, dywersyfikację biznesową;
 • Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Due dilligence przedsiebiorstw;
 • Opinie w zakresie prawa gospodarczego;
 • Wyceny spółek i przedsiębiorstw: zakładów produkcyjnych i usługowych, nieruchomości, wyposażenia - ruchomości, wartości i aktyw niematerialnych;
 • Zarządzanie majątkiem i nieruchomościami.

Prowadzimy (szybko i na temat) doradztwo i ekspertyzy:

 • techniczne,
 • ekonomiczne,
 • projektowanie,
 • organizacja i zarządzanie,
 • prawne,
 • podatkowe.

Wsparcie prawne w zakresie prawa gospodarczego.

Doradztwo i szkolenia w obszarze zarządzania.

Projekty:

 • IT - zakres kompleksowy, usług,
 • rozwój produkcji i biznesu,
 • studia, analizy i założenia inwestycyjne,
 • szkolenia z zakresu stretegii biznesowych, funduszy unijnych.

Dokumentację techniczną z dostawami w zakresie:

 • budownictwa przemysłowego i ogólnego,
 • inżynierii sanitarnej,
 • hutnictwa,
 • odlewnictwa,
 • inżynierii materiałowej,
 • wyrobów metalowych.