• biuro@tkp-krakow.pl
  • 12 6369198

Kryzys COVID 19

mar 4, 2020 Aktualności

EKONOMICZNY KORONAWIRUS- CO MOŻESZ ZROBIĆ BY CHRONIĆ SWÓJ BIZNES?

Pandemia koronawirusa zainfekowała gospodarkę jeszcze szybciej niż obywateli.  Dla większego i mniejszego biznesu stworzyła zupełnie nową rzeczywistość gospodarczą.

Aktywność biznesowa przenosi się do Internetu, a konsumenci są zmuszeni do zmiany przyzwyczajeń i skokowo zwiększają zakupy w necie.

Ze wszystkich klientów i firm współpracujących z Towarzystwem Konsultantów Polskich jednie branża IT nie sygnalizuje problemów. Wzrósł popyt na narzędzia zdalnego porozumiewania się, systemy zabezpieczenia transmisji danych, firmy przyspieszają prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie usług on-line i e-commerce.

Pozostali, ponoszą większe lub mniejsze straty w stosunku do ubiegłych lat, doświadczając lockdownu lub gwałtownego spadku popytu. Klub fitness prowadzony przez Basię jest obecnie zamknięty, podobnie jak apart- hotel Waldka. Firma Piotrka nadal produkuje systemy sterowania do urządzeń AGD, ale koszt cargo podzespołów z Chin wzrósł o bagatela 150%(!). Firma Jarka, jest operatorem powierzchni biurowych- w ciągu ostatnich 6 miesięcy najemcy zwolnili 30% wynajmowanych powierzchni. Na razie nowych chętnych nie widać- firmy pracują zdalnie. Agnieszka prowadzi działalność szkoleniową. Miesięcznie organizowała kilkanaście szkoleń stacjonarnych. Wszystkie zaplanowane szkolenia odwołano. Prowadzi szkolenia on- line, ale tak czy inaczej popyt na szkolenia w tym roku wyraźnie spadł. Firma budowlana Marka nie podpisała przenegocjowanego już kontraktu- inwestor wstrzymał się z inwestycją w nową halę. Bezterminowo.

Wszyscy zwracają się z pytaniem:  co zrobić w obecnej sytuacji? Trzeba płacić rachunki, pensje dla pracowników, podatki, a większość biznesów funkcjonuje bez mniejszego lub większym  zadłużenia. Skończyła się pomoc państwowa dla wielu branż. I prędko nie wróci…

Sytuacja każdej firmy jest inna i wymaga kompleksowych działań przystosowawczych, ale są działania nad którymi mogą się zastanowić wszyscy. Zebraliśmy je w 7 poniższych punktach:

  1. DZIAŁANIE  1 : POINFORMUJ O SWOJEJ TRUDNEJ SYTUACJI KONTRAHENTÓW.

Napisz pismo lub maila wyjaśniającego, że możesz mieć kłopoty z płatnościami , bo twoje obroty spadły znacząco w związku z pandemią. Jeśli zapłacisz kontrahentowi w terminie- będzie czuł się potraktowany preferencyjnie. Jeśli będzie mógł poczekać na Twoją płatność- przyjmie opóźnienie  ze zrozumieniem. Jeśli mu nie zapłacisz w terminie, a sam będzie w trudnej sytuacji z pewnością nawiąże z Tobą kontakt. Postawi się jednak w sytuacji proszącego. Jednocześnie nie będzie mógł odsądzić Cię od czci i wiary za brak terminowej zapłaty należności , bo zachowałeś się uczciwie i sam poinformowałeś go o wystąpieniu potencjalnego problemu.

  1. DZIAŁANIE  2: RENEGOCJUJ UMOWY NAJMU, LEASINGU.

Jeśli wynajmujesz lokal, biuro, magazyn zwróć się z wnioskiem o obniżenie czynszu. Wynajmujący zdają sobie sprawę, że w obecnych czasach znalezienie nowego najemcy na Twoje miejsce graniczy z cudem. Będzie skłonny obniżyć czynsz, a nawet go zawiesić, o ile w sposób wiarygodny uzasadnisz swoją prośbę. Musisz jednak zaznaczyć, że Twój biznes będzie kontynuowany. Najlepiej pokazać, jak wygląda twój nowy biznes plan, z którego będzie wynikać, że obniżka czynszu jest nieodzowna do kontynuowania działalności.

  1. ZASADA NR 3: RENEGOCJUJ UMOWY  Z INSTYTUCJAMI FINANSUJĄCYMI.

Rozpocznij rozmowy z kredytodawcami na temat „wakacji kredytowych” na czas trwania epidemii COVID-19 i spowodowanych nią spadków przychodów. Doprowadź do zawarcia umowy standstill – wstrzymujących działania egzekucyjne kredytodawcy i dających kredytobiorcy szansę na utrzymanie płynności oraz dających czas obu stronom na wypracowania treści bilateralnej umowy restrukturyzacyjnej.

Zwróćcie uwagę, że chwili obecnej działania egzekucyjne ze strony kredytodawców mogą mieć ograniczoną skuteczność ze względu na ograniczoną działalność komorników sądowych prowadzących sądowe postępowania egzekucyjne i ograniczony popyt na nabycie aktywów uprzednio przejętych na własności przez kredytodawców czy agenta zabezpieczenia.

  1. DZIAŁANIE 4: PRZEPROWADŹ DUE DILIGENCE SWOJEGO BIZNESU.

Opracuj plan działania w trzech wariantach. Nie unikaj scenariusza pesymistycznego.  Odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące przyszłości. Co będzie, jeśli obecne problemy będą trwać dłużej niż 3-4 miesiące? Czy Twój biznes będzie w stanie przetrwać? Jakie zmiany w funkcjonowaniu swojego biznesu musisz podjąć, żeby najlepiej przystosować się do zmienionych warunków?

  1. DZIAŁANIE 5:  WYKORZYSTAJ WSZELKĄ POMOC PAŃSTWA- W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – ALE NIE TYLKO.

Zapewne złożyłeś już wnioski o pomoc w ramach tarczy. Ale możesz zrobić więcej. Jeśli masz już zaległe zobowiązania publiczno- prawne wystąp o ich częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty. Zarówno ZUS, jak i Urząd Skarbowy będą bardziej niż wcześniej skłonne do pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Kluczowe jest właściwe uzasadnienie wniosku.

  1. DZIAŁANIE 6:  ZDEFINIUJ MOMENT PODJĘCIA KROKÓW PRAWNYCH.

Jeśli przeprowadzone due diligence wykaże, że ryzyko niewypłacalności Twojej firmy ma duże prawdopodobieństwo urzeczywistnienia, rozważ przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 (Dz.U. 2015 poz. 978).   Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

(a) postępowanie o zatwierdzenie układu;

(b) przyspieszone postępowanie układowe;

(c) postępowanie układowe; oraz

(d) postępowanie sanacyjne.

Wymienione powyżej postępowania restrukturyzacyjne mogą być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego (zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia przedstawionym w art. 11 Prawa upadłościowego) lub zagrożonego niewypłacalnością (tj. takiego dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny).

Nie zwlekaj zbyt długo. Doświadczenie wskazuje, że ponad 80% firm, które składają wnioski o restrukturyzację sądową robi to za późno, to jest, kiedy znajduje się w sytuacji, w której spełnia już przesłanki art. 11 prawa upadłościowego. Innymi słowy ich sytuacja ekonomiczna jest już na tyle trudna, że na zawarcie SKUTECZNEGO układu z wierzycielami jest już za późno.

W ocenie ekspertów, wobec ograniczenia działalności sądów (w tym, również upadłościowych i restrukturyzacyjnych) w czasie epidemii COVID-19 i czasochłonności prowadzenia sądowych postępowań w Polsce (postępowania upadłościowego i niektórych postępowań restrukturyzacyjnych), czas trwania takich postępowań znacząco się wydłuży. 

Pamiętaj, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje bieg postępowań egzekucyjnych. W praktyce nie następuje to automatycznie, ale przy wsparciu doświadczonych specjalistów można powstrzymać komorników od zajęcia i licytacji majątku i rachunków bankowych dłużnika.

  1. OTWÓRZ POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE BEZ UDZIAŁU SĄDU.

Wprowadzona w czerwcu tarcza 4.0 daje przedsiębiorcy możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bez udziału sądu. Zadłużony przedsiębiorca może podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i pod jego kontrolą przeprowadzić rozmowy z wierzycielami w celu uzgodnienia układu. Jeśli te działania przyniosą skutek, w postaci uzgodnienia planu spłat (również z uwzględnieniem redukcji długu) to należy w sądzie złożyć wniosek o zawarcie układu, wstępny plan restrukturyzacyjny i plan spłat uzgodniony z wierzycielami. Wierzyciel ma na to 4 miesiące.  Jeśli jednak wniosku o zawarcie układu nie przedstawi w tym terminie to zobowiązany jest w terminie kolejnych 7 dni złożyć wniosek o upadłość.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w tym trybie ogłasza się w Monitorze Sądowym.

Życzymy Wam, dużo Zdrowia i aby Wasz biznes wyszedł z kryzysu zwycięsko.

Piszcie do nas, podzielcie swoimi problemami i spostrzeżeniami. Będziemy zbierać Wasze opinie i dzielić się nimi oraz naszymi doświadczeniami. Dzięki wymianie informacji  możemy znaleźć drogę wyjścia …. 

Paweł Gilarski 

Wiceprezes Zarządu

Towarzystwo Konsultantów Polskich® Kraków

ul. Szczęśliwa 2 30-650 Kraków

tel. 602 211 104

mail: pawel.gilarski@tkp-konsulting.pl

Przez mrpuser

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *